Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19

Stan na dzień 06.03.2020 r.