Kierownika Działu Usług Opiekuńczych Anna Włochyńska

pok. nr 36, tel. (91) 561 11 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Usług Opiekuńczych i Kadr zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zakres usług, uzależniony od rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, obejmuje:

  • czynności gospodarcze – zakup artykułów spożywczych, przygotowanie posiłku lub jego dostarczanie, utrzymanie w czystości sprzętu gospodarstwa domowego, sanitarnego i pomieszczenia, w którym podopieczny przebywa, pranie odzieży, palenie w piecu itp.
  • czynności pielęgnacyjne – karmienie, mycie, ubieranie, zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie odleżynom i odparzeniom, itp.
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Nadrzędnym celem świadczonych przez Ośrodek specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest prowadzenie treningów w zakresie:

  • kształtowania umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
  • motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
  • nabywania umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
  • asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
  • wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Zasady przyznawania usług opiekuńczych

Usługi przyznawane są na podstawie decyzji administracyjnej na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Decyzję administracyjną o przyznaniu usług opiekuńczych wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia podania, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w trakcie którego pracownik socjalny Rejonu Pracy Socjalnej, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, ustala m.in. liczbę godzin i zakres usług oraz odpłatność za usługi opiekuńcze. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, a w przypadku spraw pilnych, w terminie 2 dni.

Dokumenty: 

Uchwała Nr XLI/348/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR XXII.162.20 z 23 kwietnia 2020 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Zarządzenie nr 4/2018