Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Data publikacji strony internetowej: 28.12.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF oraz JPG mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane lub też zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań. Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach  posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

-        zmiany wielkości liter na stronie,

-        możliwość zmiany koloru tła strony,

-        układ: układ domyślny, Wysoki kontrast,

-        możliwość odwrócenia kolorów.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Gajewska – Kuca, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
91 5 611-162. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego  w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce – zwany dalej „budynkiem”. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Pierwsze główne od Placu Ratuszowego, do wejścia prowadzą schody, przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Drugie wejście znajduje się od ul. Kilińskiego bez barier architektonicznych. Punkt informacyjny dla interesantów znajduje się na parterze – od wejścia głównego po lewej stronie. Dla osób z wózkami dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku, w budynku nie ma windy. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego działu/pracownika oraz istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem na parterze, gdzie znajdują się punktu obsługi interesanta. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Na dzień dzisiejszy brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online oraz w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem na wprost wejścia głównego w odległości 35 m znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz w odległości 13 m od wejścia bocznego również znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-12-22

Kontakt z OPS w Pyrzycach możliwy jest przez:

1.      Napisanie pisma poprzez Elektroniczną platformę usług administracji publicznej ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

2.      Wysłanie wniosku poprzez Portal Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/strona-glowna

3.      Kontakt telefoniczny: +48 91 5 611-150, faks: +48 91 5 611-163, (telefony do poszczególnych działów znajdują się w menu w zakładce o nas – pracownicy ośrodka http://www.opspyrzyce.pl/index.php/o-nas/pracownicy-osrodka),
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.      Skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie ośrodka w godzinach funkcjonowania.