Głównej zawartości

Komunikat alertu

Grupa Wsparcia dla osób

doznających przemocy 

w rodzinie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprasza osoby uwikłane w problem przemocy w rodzinie na pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia, które odbywają się  co  drugi piątek  każdego miesiąca o godz. 9.00 w budynku Urzędu Miejskiego pokój nr 32 (wejście od strony Urzędu Stanu Cywilnego).

 

Spotkania prowadzi psychoterapeuta Pani Justyna Bągorska

(Pracownia Profilaktyki i Psychoedukacji w Szczecinie) 

 

Grupa ma charakter otwarty.

Przyjść może każdy, kto czuje się krzywdzony przez osobę bliską i poszukuje wsparcia.

Grupa ta jest skierowana do osób które nie wiedzą jak poradzić sobie z przemocą jakiej doznają, które chcą zmienić swoje życie, uwierzyć we własne siły, wyjść z izolacji, dać sobie pomóc.

W grupie jest możliwości poznać osoby, które borykają się z podobnymi problemami. 

 

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem

667 554 350 lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach  

tel. 91 5611162