Wynik zapytania ofertowego OPS-DPŚ.060.38.2020.AGK z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego w sprawie wykonania zamówienia „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pyrzyce”.

Przedmiotem zamówienia są usługi schronienia świadczone osobom bezdomnym z terenu Gminy Pyrzyce na okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy  Pyrzyce”.