OFERTA PRACY

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W Pyrzycach PILNIE POSZUKUJE OSOBY NA STANOWISKO: Młodszego opiekuna

 

 Forma zatrudnienia – umowa zlecenie

 

 Zakres wykonywanych zadań:

 

 Do zadań zleceniobiorcy należy osobę na wózku inwalidzkim sprowadzić z pierwszego piętra na parter i wprowadzić z parteru na pierwsze piętro.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:       

 1)      umowa zlecenie – 5 godzin tygodniowo,

 2)      godziny wykonywania zlecenia od 7.30 – 8.00 i od 15.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

W przypadku zainteresowania ww. zleceniem prosi się kandydatów o złożenie:

 1)      podania z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko Młodszego opiekuna,

 2)      podpisanej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w dwóch wybranych przez siebie formach:

W siedzibie Ośrodka, w godzinach pracy Ośrodka, tj. od godz. 7.00 do godz. 15:00 w sekretariacie pok. Nr 8, lub

Przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce. 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego opiekuna”

 

 

 
 Aneta Wojcieszek

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Pyrzycach

 

 

 

 Ogłoszenie

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

 ogłasza nabór na stanowisko

 LOGOPEDY

 do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  dla dziecka w wieku 8 lat

 

Rodzaj zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 3 godzin tygodniowo (usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania dziecka  w ilości 12 godzin miesięcznie, w godzinach popołudniowych po godz. 15.00).

Data ogłoszenia: 9 czerwca 2021 r. Przewidywany termin zatrudnienia lipiec 2021 r.

Termin składania dokumentów: do 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły w ogłoszeniu poniżej:

Logopeda – ogłoszenie

Klauzula informacyjna

Druki oświadczeń

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Inspektor

 Ogłoszenie o naborze na wolne

 stanowisko urzędnicze

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach

 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 STARSZY Inspektor

 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, 1 osoba, pełen etat,

 Data ogłoszenia: 12.04.2021 r. Przewidywany termin zatrudnienia: maj  2021 r.

 Termin składania dokumentów: do 26.04.2021 r.

Ogłoszenie


Klauzula


Kwestionariusz