Głównej zawartości

Komunikat alertu

W dniu  2.07.2020 roku Pani Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska  przekazała sołtysom pięciu sołectw   Gminy Pyrzyce sprzęt multimedialny zakupiony w ramach projektu, pt. „Pyrzyce dla potrzebujących” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, o który wystąpił i  realizuje  Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, w okresie  od 1 stycznia 2020 roku do 31 października 2021 roku. Jednym z zadań projektu było  utworzenie  Klubów Seniora, w świetlicach wiejskich w wybranych miejscowościach Gminy Pyrzyce tj.: Mielęcin, Letnin, Żabów, Brzezin, Turze, gdzie dla 60 osób zaplanowano m.in.:

·        warsztaty zajęciowe

·        gimnastykę rekreacyjną

·        spotkania z lekarzami

·        wyjścia do kina/teatru/na basen

·        kącik telewizyjny

 Każda ze świetlic, w porozumieniu z sołtysem  została wyposażona w sprzęt, z którego po zakończeniu projektu  będą  mogli skorzystać mieszkańcy.

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach informuje, iż od dnia 02.06.2020 r. wznowiono dyżury pełnione przez pracowników socjalnych dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych -  uczestników projektu „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19.

 Serdecznie zapraszamy

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

w ramach projektu

„Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19

 

GODZINY OTWARCIA KLUBU SENIORA

W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH