Głównej zawartości

Komunikat alertu

Pyrzycka Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 65 lat i mieszkają w Gminie Pyrzyce.

Osoby, które chcą przystąpić do programu, powinny czytelnie wypełnić i podpisać wniosek o wydanie Pyrzyckiej Karty Seniora (PKS).

Wnioski o przystąpienie do programu dostępne są w punkcie Informacyjnym w URZĘDZIE miejskim W PYRZYCACH i w Ośrodku pomocy Społecznej pok.  NR 7 oraz na stronie http://www.opspyrzyce.pl/ w zakładce Aktywny senior 65+.

We wniosku należy również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach na potrzeby realizacji programu „Aktywny Senior 65+”.

Z czytelnie wypełnionym i podpisanym wnioskiem należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach ul. Plac Ratuszowy 1, pok. 8.

Pyrzycka Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i bezterminowo. 

Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. Po tym terminie prosimy o odbiór karty osobiście wraz z dowodem osobistym w Ośrodku Pomocy Społecznej pok. nr 6.