Głównej zawartości

Komunikat alertu

Z dniem 17.10.2018 r. Gmina Pyrzyce przystąpiła na podstawie porozumienia partnerskiego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego do realizacji zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Podjęte współdziałanie umożliwia uzyskanie przez mieszkańców Gminy Pyrzyce Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora uprawniających jej posiadaczy do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w realizacji zadania na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Powyższy program poszerza i uatrakcyjnia działania podejmowane na rzecz rodzin i seniorów.

Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora jest:

1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz rodziny

wielodzietnej;

2) wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej;

3) zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach

korzystających z Karty;

4) zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania

z dóbr kultury i innych atrakcji dostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego;

5) budowanie przychylnego rodzinom klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

6) promowanie wartości wieku dojrzałego, poprzez włączanie osób 60+ w aktywność społeczną;

7) wspieranie seniorów w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej;

8) zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie województwa

zachodniopomorskiego.

Przyznanie Kart następuje na podstawie wniosku złożonego w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim, Plac Ratuszowy 1.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: tel. 91 56 11 150, 91 56 11 162  lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.