Głównej zawartości

Komunikat alertu

Świadczenie DOBRY START 2019/2020

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach  informuje, że w ramach Rządowego programu "Dobry Start" 300 dla ucznia, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2019/2020 będą przyjmowane:

- elektronicznie od 1 lipca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (empatia.mrpips.gov.pl) oraz w wybranych bankach krajowych oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start,   

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r. do 30 listopada 2019 r. na parterze  Urzędu Gminy Pyrzyce ul. Plac Ratuszowy 1.

Wnioski złożone po upływie w/w terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

TERMINY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA:

Prawidłowo wypełnione i kompletne wnioski złożone w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. rozpatrywane będą w kolejności przyjmowania wniosków.

Dla wniosków prawidłowo wypełnionych i kompletnych, złożonych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

Dla wniosków złożonych w terminie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r., rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia jego złożenia.

PAMIĘTAJ, ŻE:

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie "Dobry Start" w miesiącu lipcu oraz sierpniu 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września 2019 r.

UWAGA!!!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start będą przyjmowane do 30 listopada 2019 r.

PAMIĘTAJ!!!

Zabierz ze sobą dane szkoły do której będzie uczęszczać Twoje dziecko od 1 września 2019r.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi Wnioskodawców, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od 1 lipca 2019 r., co przyspieszy proces rozpatrywania wniosków.

Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” w miesiącu lipcu 2019 r. nie ma możliwości składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” w wersji papierowej.

Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r.

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start znajdziesz w:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

Dodatkowe informacje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 

Świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020

Dział  Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach  informuje, że:

Od dnia 01 lipca 2019 r. będzie można składać w formie elektronicznej wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego(przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line),

- funduszu alimentacyjnego (przez Internet, za pomocą portali: empatia on-line, PUE ZUS on-line) na okres zasiłkowy 2019/2020.

Od dnia 01 sierpnia 2019 r. będzie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach w formie tradycyjnej (papierowej) wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

- funduszu alimentacyjnego,

- specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2019/2020.

 

Podczas składania wniosku pamiętaj o zabraniu ze sobą niezbędnych danych:

- nr PESEL członków rodziny,

- nr konta bankowego,

- rodzaju oraz danych adresowych szkoły do której uczęszcza dziecko.