Gmina Pyrzyce

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”

RPZP.07.06.00-32-K022/19realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

REGULAMIN PROJEKTU „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU dla osoby niesamodzielnej


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU dla opiekuna faktycznego