Z inicjatywy Pani Burmistrz Marzeny Podzińskiej Rada Miejska w Pyrzycach, w dniu 27 czerwca 2019 roku podjęła uchwałę, w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pyrzyce świadczenia pieniężnego „BON PODARUNKOWY - WIELORACZKI”.

Świadczenie przysługuje na dwójkę i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu od dnia  1 stycznia 2019 roku. Wysokość świadczenia wynosi 2000 zł na każde dziecko.

Wniosek o świadczenie „BON PODARUNKOWY- WIELORACZKI” można składać od dnia 8 sierpnia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w dziale Świadczenia Rodzinne.

Dokumenty do pobrania:

UCHWAŁA NR XII/90/19 RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pyrzyce świadczenia pieniężnego „Bon podarunkowy - Wieloraczki”

Wniosek

Klauzula informacyjna