Głównej zawartości

Komunikat alertu

Informacja dot. wniosków o świadczenie wychowawcze - PROGRAM RODZINA 500+ od pierwszego  dziecka

na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach  informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od pierwszego dziecka można  składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 roku, papierowo od 1 sierpnia 2019 roku, na parterze Urzędu Miejskiego  w Pyrzycach, w godz.: od poniedziałku do piątku  w godz.  od 7-15.

 Wnioski można pobierać nieodpłatnie od dnia 1 sierpnia, w punkcie  przyjęć lub ze stron: OPS Pyrzyce,  MRPiPS pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

 Wszelkie  informacje  można uzyskać na stronie internetowej OPS Pyrzyce
lub pod nr tel. 91 5 611-150, 91 5 611-152,91 5 611-164

 

Termin składania wniosków, a wypłata świadczenia z wyrównaniem

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie możliwości wyrównania, tj. spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019 r.

Wypłaty pierwszych świadczeń na nowych zasadach

Wypłata świadczenia jest zależna od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, tj. w przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi:
- w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
- w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.