Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

Ogłoszenie

 

Informuję, że w dniu 16 listopada 2019 r. (sobota) Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach będzie czynny od godz. 700 do godz. 1500 w zamian za dzień wolny w dniu 24 grudnia 2019r. (wigilia), zgodnie z Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach z dnia  8 listopada 2019 r. w sprawie zmian dni pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach w 2019r.

 

                        Dyrektor Ośrodka

                     /-/ Aneta Wojcieszek