Poniżej znajduje się wniosek o dodatek osłonowy do pobrania wraz ze wskazówkami jak należy go uzupełnić.

 Wzór wniosku o dodatek osłonowy

 

 Wskazówki jak wypełnić wniosek

 

 Ustawa o dodatku osłonowym