Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy  Pyrzyce”.