Głównej zawartości

Komunikat alertu

Zaspokojenie podstawowych potrzeb osób bezdomnych i pomoc w przetrwaniu zimy, lokalizowanie miejsc pobytu osób bezdomnych, reagowanie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, przekazywanie informacji o ofercie pomocowej, przewóz osób bezdomnych    te działania pyrzyccy  strażnicy miejscy podejmują jak co roku w ramach pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.

Straż Miejska wraz z Policją i Ośrodkiem Pomocy Społecznej monitoruje w okresie zimowym wszystkie znane im miejsca gromadzenia się bezdomnych. Niestety często osoby te zmieniają swoje miejsca przebywania. W związku z tym apelujemy do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji o bezdomnych.

W związku z ujemnymi temperaturami podczas ostatnich nocy  strażnicy dokonali  kontroli znanych im miejsc przebywania bezdomnych. Rozdano pierwsze koce, kołdry i ciepłe ubrania. Przypominamy , że Straż Miejska prowadzi zbiórkę tego typu materiałów (koce, kołdry, poduszki, itp.).  Chętnych do przekazania rzeczy prosimy o kontakt pod nr tel. 913970329 lub 607-986-986.

                                                                                   
 

                                                                            Komendant  Straży  Miejskiej

                                                                                     w Pyrzycach

                                                                                 ( - )  Michał Maduzia