Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego  na usługi o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo Zamówień Publicznych” (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843)  na stanowisko opiekunki i stanowisko asystenta osoby niepełnoprawnej w ramach Projektu pn. „Pyrzyce dla potrzebujących” RPZP.07.06.00-32-K022/19realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 Szczególe informacje znajdują się w Specyfikacji ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Dokumenty Opiekunka

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Grupa kapitałowa


Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia


Wzór umowy – usługi opiekuńcze


Karta usługi opiekuńcze

Dziennik usługi opiekuńcze

Kontrakt trójstronny

Dokumenty asystent osoby niepełnosprawnej

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Grupa kapitałowa


Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia


Wzór umowy – usługi asystenckie 


Karta usługi asystenckie  


Dziennik usługi asystenckich

Kontrakt trójstronny

 

W sprawach formalnych i merytorycznych informacji udzieli:

Pani Agnieszka Gajewska-Kuca - tel. 91 5 611-162; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pani Anna Kostanowicz tel. 91 5 611-165 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.