Głównej zawartości

Komunikat alertu

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pyrzycach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pyrzyce w zakresie udzielenia całodobowego, tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku z usługami opiekuńczymi.

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi terenu Gminy Pyrzyce”.

Zapytanie ofertowe

Oferta wykonawcy

Wzór umowy

Oświadczenie

„Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pyrzyce”.

Zapytanie ofertowe

Oferta wykonawcy

Wzór umowy

Oświadczenie