Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Pyrzyce”.

Szczegóły w złączonym dokumencie: