Strona w budowie

Gmina Pyrzyce

serdecznie zaprasza do udziału w projekcie

pn. „Pyrzyce dla potrzebujących”

RPZP.07.06.00-32-K022/19realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia 2020 roku do 31 października 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy osoby niesamodzielne (tj. osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu), w szczególności osoby w wieku poprodukcyjnym i osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami naszej gminy do udziału w projekcie „Pyrzyce dla potrzebujących”, w ramach którego można uzyskać bezpłatne wsparcie w postaci:

·        usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 20 osób;

·        specjalistycznych usług pielęgniarskich, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób,

·        usług rehabilitacyjnych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób,

·        usług psychologicznych, świadczonych w miejscu zamieszkania – dla 10 osób,

·        usług asystenckich, świadczonych w miejscu zamieszkania  - dla 7 osób z niepełnosprawnością.

Ponadto w miejscowościach naszej gminy takich jak: Mielęcin, Letnin, Żabów, Brzezin, Turz zostanie utworzony Klub Seniora, gdzie dla 60 osób zaplanowano m.in.:

·        warsztaty zajęciowe

·        gimnastykę rekreacyjną

·        spotkania z lekarzami

·        wyjścia do kina/teatru/na basen

·        kącik telewizyjny

Wsparcie będą mogli uzyskać również opiekunowie faktyczni osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w postaci wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, dyżuru pracowników socjalnych wsparcia psychologicznego oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy mieszkać na terenie gminy Pyrzyce i być osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W szczególności do udziału zapraszamy osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.  O fakcie zakwalifikowania do wsparcia decydować będzie wynik wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach. Priorytetowo traktowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (1 051,50 zł netto na osobę samotnie gospodarującą lub 792 zł netto na osobę w rodzinie), osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osobyz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także osoby korzystające z programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa.

Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 1 stycznia 2020 r. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie niebawem dostępny na naszej stronie internetowej oraz złożyć go w OPS w Pyrzycach, Plac ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce . Formularze zgłoszeniowe będą także dostępne u pracowników socjalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyrzycach, Plac ratuszowy 1, 74-200, pokój nr 9, w godzinach pracy Ośrodka, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 91 5 611-162, 91 5 611-165.

 

Serdecznie zapraszamy!