Głównej zawartości

Komunikat alertu

 

TERMINY WYPŁAT 2021 R. 

MIESIĄC
ŚW.
RODZINNE
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY I ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW   
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
POMOC SPOŁECZNA 
TERMINY DODATKOWE
PROGRAM RZĄDOWY 
ZASIŁEK OKRESOWY
ZASIŁEK CELOWY
ZASIŁEK STAŁY
ŚW.
 RODZINNE
POMOC SPOŁECZNA 

II

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

 30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca

III

 10 każdego miesiąca

25 każdego miesiąca

 30 każdego miesiąca 

 10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

IV

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

 30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

V

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

VI

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

 10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

VII

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

VIII

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

IX

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

X

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

XI

10 każdego miesiąca 

25 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca

20 każdego miesiąca 

20 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

10 każdego miesiąca 

30 każdego miesiąca 

5 każdego miesiąca 

XII

do 8 grudnia 

do 14 grudnia 

do 15 grudnia 

 10 każdego miesiąca

do 14 grudnia 

do 14 grudnia

do 14 grudnia

10 każdego miesiąca 

do 14 grudnia

5 każdego miesiąca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli  ustalony dzień wypłaty świadczenia - zasiłku jest dniem wolnym od pracy, świadczenie-zasiłek wypłaca się w poprzedzającym dniu roboczym.