Głównej zawartości

Komunikat alertu

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Środki z programu „Rodzina 500 plus” wpływające na konto rodziców lub opiekunów będą oznaczone specjalnym tytułem – pozwala to na identyfikację świadczenia wychowawczego i w pełni zabezpiecza je przed egzekucją sądową lub administracyjną.

Środki z programu „Rodzina 500 plus” wpływające na konto rodziców lub opiekunów będą oznaczone specjalnym tytułem – pozwala to na identyfikację świadczenia wychowawczego i w pełni zabezpiecza je przed egzekucją sądową lub administracyjną.

 

Wnioski można składać już od 1 maja 2016 r.  w pok. 38 na parterze Urzędu Miejskiego (wejście od USC):

 - w poniedziałki w godzinach 7.00 – 15.30;

 - od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne chętne do podjęcia pracy w Niemczech

 Wnioski można składać już od 1 kwietnia 2016 r.  w pok. 38 na parterze Urzędu Miejskiego (wejście od USC): 

- w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00;

- od wtorku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00