Głównej zawartości

Komunikat alertu

Informacja dot. wniosków o świadczenie wychowawcze - PROGRAM RODZINA 500+ od pierwszego  dziecka

na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach  informuje, że wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ od pierwszego dziecka można  składać drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 roku, papierowo od 1 sierpnia 2019 roku, na parterze Urzędu Miejskiego  w Pyrzycach, w godz.: od poniedziałku do piątku  w godz.  od 7-15.

 Wnioski można pobierać nieodpłatnie od dnia 1 sierpnia, w punkcie  przyjęć lub ze stron: OPS Pyrzyce,  MRPiPS pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

 Wszelkie  informacje  można uzyskać na stronie internetowej OPS Pyrzyce
lub pod nr tel. 91 5 611-150, 91 5 611-152,91 5 611-164

 

Termin składania wniosków, a wypłata świadczenia z wyrównaniem

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (nie będzie możliwości wyrównania, tj. spłaty świadczenia od miesiąca lipca 2019 r.).

Od 1 lipca 2019 r. należy złożyć wniosek na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, na które aktualnie jest przyznane prawo do świadczenia wychowawczego do dnia 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w 2018 r. lub 2019 r.

Wypłaty pierwszych świadczeń na nowych zasadach

Wypłata świadczenia jest zależna od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, tj. w przypadku, gdy złożenie wniosku nastąpi:
- w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
- we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

- w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
- w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.
- w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Projekt noweli przepisów trafił już do konsultacji społecznych. Rozszerzona formuła programu pozwoli na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Co się zmieniło w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu

7 pytań i odpowiedzi o "Rodzina 500+" na nowych zasadach

Co się zmieniło w rozszerzonym programie Rodzina 500+? Na siedem, najważniejszych pytań w tej sprawie odpowiadamy poniżej.

Materiały informacyjne

Zapraszamy do pobrania materiałów informacyjnych.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

Podręcznik dla samorządów – wg. stanu prawnego od 1 lipca 2019 r.

"Rodzina 500 plus" w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie 500+ dla obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium innego państwa UE, EOG, Szwajcarii lub innych państw spoza UE

Gdzie uzyskać więcej informacji

Od 1 lipca 2019 rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, zgodnie z którymi świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Rodzina 500 plus

Program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet. W 2015 roku łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wyniosły 1,78 proc. Produktu Krajowego Brutto. W 2017 roku wyniosły one już 3,11 proc. PKB. Jest to wzrost o 75 proc.

Program Rodzina 500+ realizuje trzy podstawowe cele: wpływa na wzrost liczby urodzeń (współczynnik dzietności wzrósł z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku) ogranicza ubóstwo, w szczególności wśród dzieci (w latach 2015-2017 ubóstwo skrajne spadło z 6,5 do 4,3 proc.) oraz stanowi inwestycję w rodzinę.

Zgodnie z projektem zmian w programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny.

Projekt noweli przepisów trafił już do konsultacji społecznych. Rozszerzona formuła programu pozwoli na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Co się zmieniło w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 r.

Program "Rodzina 500+" na każde dziecko niezależnie od dochodu

7 pytań i odpowiedzi o "Rodzina 500+" na nowych zasadach

Co się zmieniło w rozszerzonym programie Rodzina 500+? Na siedem, najważniejszych pytań w tej sprawie odpowiadamy poniżej.

Materiały informacyjne

Zapraszamy do pobrania materiałów informacyjnych.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Jak złożyć wniosek o "Rodzina 500 plus" on-line

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, w której mieszkamy, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

Podręcznik dla samorządów – wg. stanu prawnego od 1 lipca 2019 r.

"Rodzina 500 plus" w Unii Europejskiej

Program Rodzina 500 plus jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie 500+ dla obywateli polskich, zamieszkujących z całą rodziną na terytorium innego państwa UE, EOG, Szwajcarii lub innych państw spoza UE

Gdzie uzyskać więcej informacji

Od 1 lipca 2019 rodzice mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach, zgodnie z którymi świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo

 Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus