Głównej zawartości

Komunikat alertu

                                                 
W dniach 20-23 września br. w ramach projektu pt. „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”, realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, przedstawiciele Gminy Pyrzyce i Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp uczestniczyli w wizycie studyjnej w niemieckiej fundacji Grone-Schulen Niedersachsen w Luneburg oraz partnerskim Ulzen w Dolnej Saksonii. 

W pierwszym dniu wizyty odbyło się krótkie zwiedzania Hamburga a w szczególności dzielnicy portowej Landungsbrucken.

Dzień drugi był dniem intensywnej pracy dla polskich przedstawicieli: w pierwszej kolejności odbyło się spotkanie z ekspertami fundacji Grone-Schulen Nidersachsen w Luneburgu, którzy jako pierwsi wprowadzili nowatorski projekt „Pakty zatrudnieniowe w Niemczech dla osób 50+”. W trakcie spotkanie niemieccy eksperci przedstawili strukturę wprowadzania projektu w życie. Druga część dnia obfitowała w pochłanianie wiedzy w partnerskiej fundacji Grone- Schulen w Ulzen. Tu również przedstawiciele z polski dowiedzieli się w jaki sposób były wdrażane „Pakty zatrudnieniowe w Niemczech”. Po całodniowym intensywnym dniu pracy, chwilą wytchnienia było zwiedzanie urokliwego miasteczka Ulzen.

Trzeci dzień wizyty to podsumowanie obu spotkań a w szczególności zwrócenie uwagi na zalety projektu skierowanego bezpośrednio do osób długotrwale bezrobotnych w wieku 50+. 

Na zakończenie wizyty zaproszono do Szczecina niemieckich przedstawicieli fundacji Grone-Schule do merytorycznego wsparcia projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”.