Głównej zawartości

Komunikat alertu

Pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku

w godzinach 7ºº – 10ºº i 14ºº – 15ºº

Rejony Pracy pracowników socjalnych:

 

1. Pani Agnieszka Gajewska – Kuca, pok. nr 9,

tel. 91 5 611-162,

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - prowadzi postępowanie z zakresu przemocy w rodzinie i zastępuje Dyrektora OPS w czasie nieobecności. 

 

2. Pani Anna Włochyńska, pok. 15,

tel. 91 5 611-165,

Prowadzi postępowanie administracyjne związane z kierowaniem osób do Domu Pomocy Społecznej.

* Pyrzyce: ul. Staromiejska, Zabytkowa, Wiosenna;

3. Pani Marzena Nawrocka, pok. nr 15,

tel. 91 5 611-157

* Pyrzyce: ul. Kasprowicza, Konopnickiej, Kościuszki, Młyńska, Niepodległości, Owocowa, Rejtana, Warszawska, Jana Pawła II;

* Miejscowości: Brzezin, Czernice, Nowielin,  Okunica, Stróżewo;

4. Pani Jolanta Ewa Drynia, pok. nr 13,

tel. 91 5 611-159

* Pyrzyce: ul. 1 Maja, Czerwonomłyńska, Magazynowa, Podmiejska, Poniatowskiego, Reja, Reymonta, Równa, Różana, Sikorskiego, Słowackiego, Szkolna, Szczecińska, Tęczowa, Turkusowa, Żwirki i Wigury;

* Miejscowości: Obojno;

5. Pani Ewa Augustyniak, pok. nr 16,

tel. 91 611-160

* Pyrzyce:  ul. Asnyka, Bankowa, Brzechwy, Ciepłownicza, Kilińskiego,Ks. Barnima, Poznańska, Słoneczna, Staffa, Rycerza Przybora, Sportowa, Wały Chrobrego;

* Miejscowości: Obromino, Pstrowice

6. Pani Sylwia Gierchowska, pok. nr 16 ,

tel. 91 5 611-160

* Pyrzyce: ul. Głowackiego, Krótka, Kochanowskiego, Leśmiana, Ogrodowa, Stargardzka, Wojska Polskiego,

* Miejscowości: Giżyn, Mielęcin, Turze, Ryszewo;

7. Pani Ewa Śluborska, pok. nr 22,

tel. 91 5 611-167

* Pyrzyce: ul. 2 Marca, Dąbrowskiego, Dworcowa, Krasickiego, Kwiatowa, Narutowicza, Podgrodzie, Tuwima, Willowa;

* Miejscowości: Młyny, Nieborowo, Ryszewko;

8. Pani Agnieszka Ragin, pok. nr 13,

Prowadzi postępowanie administracyjne osób przebywających w szpitalu oraz Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Pyrzycach - dotyczy osób spoza terenu gminy Pyrzyce.

tel. 91 5 611-159

* Pyrzyce: ul. Akacjowa, Basenowa, Ks. Bogusława, Cmentarna,  Górna, Lipiańska, Lipowa, Mickiewicza, Młodych Techników, Nad Potokiem, Przyszłości;

9. Pani Milena Patla, pok. nr 13

tel. 91 5 611-167

* Pyrzyce: ul. Pod Lipami, Rolna, Sienkiewicza;

* Miejscowości: Brzesko, Letnin, Mechowo, Krzemlin;

10. Pani Magdalena Sroka,  pok. nr 15,

tel. 91 5 611-157,

* Pyrzyce: ul. Plac Wolności, Polna;

* Miejscowości: Rzepnowo, Żabów;

  

Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

  1. praca socjalna,
  2.  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
  3.  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
  4.  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
  5.  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  6.  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
  7.  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
  8.  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,
  9.  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.