Kryterium dochodowe:

Dodatek węglowy przysługuje bez względu na wysokość dochodu.

Wysokość dodatku węglowego:

  • Jednorazowa kwota w wysokości 3 000 zł dla jednego gospodarstwa domowego, pod warunkiem, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

UWAGA!

Źródło ogrzewania podlega weryfikacji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

  • Gospodarstwo domowe jednoosobowe: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca;

  • Gospodarstwo domowe wieloosobowe: osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące.

Jak złożyć wniosek w Pyrzycach?

W Pyrzycach wnioski przyjmowane są w formie tradycyjnej oraz elektronicznej przez ePuap. Zadanie to powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

W formie tradycyjnej wnioski są przyjmowane osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach przy placu Ratuszowym 1 (parter Urzędu Miejskiego) w pokojach nr 2, 6 i 8.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku węglowego:

Podaj swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na Twój adres e-mail.

W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany w formularzu wniosku  informacja o przyznaniu dodatku węglowego nie zostanie wysłana. W takim przypadku zostanie wykonany tylko przelew środków na wskazaną we wniosku formę wypłaty.   

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty dodatku węglowego decyzja zostanie wysłana w formie tradycyjnej drogą pocztową lub elektronicznie na platformę elektroniczną ePuap w przypadku wniosków elektronicznych.

Informacje dla mieszkańców lokali, które ogrzewane są paliwem stałym z lokalnej sieci ciepłowniczej:

W przypadku gdy ogrzewanie budynku realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła na paliwo stałe w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przykładowa treść oświadczenia:

1.

Formularz wniosku o dodatek węglowy:

1.

Zachęcamy do złożenia wniosku o dodatek węglowy za pośrednictwem portalu ePuap (serwis zewnętrzny) z wykorzystaniem formularza pismo ogólne do podmiotu publicznego (dołącz wypełniony formularz wniosku i podpisz pismo Profilem Zaufanym (serwis zewnętrzny).

Termin składania wniosków:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków węglowych udzielane są pod nr tel 91 5611 150 w. 50, 58 i 65 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z  informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zamieszczonymi poniżej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001692

2. Rozporządzenie Ministra klimatu i środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001712

3. Klauzula RODO: