Głównej zawartości

Komunikat alertu

Do góry

Akty prawne

obwieszczenie marszałka sejmu rzeczypospolitej polskiej z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych.
rozporzadzenie ministra polityki społecznej z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin.
rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków
rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży.
rozporządzenie rady ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzi
ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 
 
Powered by Phoca Download