Głównej zawartości

Komunikat alertu

 Komunikat dotyczący terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,  specjalnego zasiłku opiekuńczego,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  świadczenia „Dobry Start” ( 300 zł),

na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać:

- elektronicznie od dnia 1 lipca 2020 r. za pośrednictwem: Emp@tia         empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, bankowości elektronicznej, ePUAP

- tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Wnioski papierowe złożone na okres 2020/2021  przed 01.08.2020 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Komunikat dotyczący terminów składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

 

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (500+) został wydłużony do 31 maja 2021 r., bez konieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie wychowawcze (500+) w celu kontynuowania jego pobierania w 2020 r.

Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice pobierający świadczenie 500+ nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy okres, ponieważ świadczenia te – w oparciu o poprzednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. – zostały przyznane aż do 31 maja 2021 r.                               

 

 Dyrektor Ośrodka

 /-/ Aneta Wojcieszek