Głównej zawartości

Komunikat alertu

UWAGA

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od „CARITAS”, wydawanie żywności dla osób skierowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 rozpoczniemy w II połowie stycznia 2020

Parafialny Zespół CARITAS