Głównej zawartości

Komunikat alertu

Wieczorem oraz w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostanie przeprowadzone na terenie gminy Pyrzyce ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych dzięki zaangażowaniu służb: policji, straży miejskiej, pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

Badanie odbędzie się we wszystkich miejscach przebywania osób bezdomnych, głównie w miejscach niemieszkalnych, pustostanach, altankach działkowych oraz placówkach noclegowych, szpitalu, domu pomocy społecznej. Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy o wsparcie w badaniu poprzez przekazanie informacji dotyczących miejsc pobytu osób bezdomnych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach tel. 91 56 11 150 bądź bezpośrednio do koordynatora działań Pani Agnieszki Gajewskiej - Kuca tel. 56 11 162 lub 662 027 400. Pozyskane informacje pozwolą na zaktualizowanie miejsc grupowania się i przebywania osób bezdomnych, oraz umożliwią ewentualną pomoc tym osobom.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach
Aneta Wojcieszek