Głównej zawartości

Komunikat alertu

PIERWSZA KONFERENCJA SZKOLENIOWA „SKUTECZNIE PRZECIW PRZEMOCY”

14 września 2017 r. w Hotelu Salvador odbyła się pierwsza część dwudniowej konferencji „SKUTECZNIE PRZECIW PRZEMOCY”. Konferencja szkoleniowa – jak skutecznie pomagać została zorganizowana przez Marzenę Podzińską Burmistrz Pyrzyc pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Magdaleny Izabeli Kochan Posła na Sejm RP.

Konferencję prowadziła Pani Teresa Mamos Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyrzycach.

Część wykładowa konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

- „Strategię pracy z ofiarami przemocy”, którą przedstawiła Pani Wanda Paszkiewicz Vice - prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia”, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- „Sytuację dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą w rodzinie” zaprezentowała Pani Małgorzata Gontarek Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Warszawie i Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

- wykład pt. „Od konfliktu do porozumienia” poprowadził Pan Marek Pietrasik Prezes Fundacji, szkoleniowiec w Ośrodku Mediacyjnym przy Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie oraz Fundacji Porozumienia Społecznego i Integracji w Szczecinie

- informację o „Szkole dla rodziców” przedstawiła Pani Teresa Mamos Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pyrzycach

- Pani Patrycja Urban – Malada Prokurator Rejonowy w Pyrzycach omówiła zagadnienie „Pomoc, a kara”.        

W szkoleniu uczestniczyło około 90 osób, w tym Dyrektorzy i pedagodzy szkół z terenu Gminy Pyrzyce i Powiatu Pyrzyckiego, Zastępca Komendanta i reprezentanci Powiatowej Policji w Pyrzycach, Komendant i przedstawiciele Straży Miejskiej w Pyrzycach, Dyrektor i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, przedstawiciele Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ESKULAP, pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, Małgorzata Piotrowska Radna Rady Miejskiej w Pyrzycach, Sołtysi, Dyrektor i przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyrzycach, kuratorzy sądowi, przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Dziecka w Pyrzycach, oraz Aleksandra Dzioba przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Marzena Podzińska Burmistrz Pyrzyc podziękowała za organizację konferencji szkoleniowej: Pani Renacie Tudek Pełnomocnikowi ds. Uzależnień i Zdrowia, Teresie Mamos Dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pyrzycach, Agnieszce Gajewskiej-Kucy pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Dawidowi Symela kierownikowi Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach oraz Michałowi Maduzi Komendantowi Straży Miejskiej w Pyrzycach.

Druga część konferencji obejmuje warsztaty „Jak pomagać osobie przeżywającej stratę, smutek, cierpienie, samotność, wstyd, bezradność, stres, lęk, gniew i myśli samobójcze” prowadzone przez Panią Małgorzatę Gontarek.

Konferencja jest pierwszą z cyklu, który planujemy kontynuować rokrocznie ze względu na ważność tematu jakim jest przemoc.

Źródło: Urząd Miejski w Pyrzycach

 https://www.pyrzyce.um.gov.pl/aktualnosci/pokaz/3156_pierwsza_konferencja_szkoleniowa__?skutecznie_przeciw_przemocy?