Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

informuje, że od 1 sierpnia 2017 r. będą wydawane i przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018 na:

- zasiłek rodzinny,

- świadczenie wychowawcze (500+),

- fundusz alimentacyjny,

- specjalny zasiłek opiekuńczy

        

Punkty przyjmowania wniosków:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

1.     świadczenie wychowawcze 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko, pokój nr 17 i 19;

2.     świadczenie wychowawcze 500+ na drugie i kolejne dziecko, pokój nr 2 i 8;

3.     zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, pokój nr 17;

4.     fundusz alimentacyjny, pokój nr 19

 

Wnioski można składać za pośrednictwem Poczty Polskiej. E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć także za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

 

Wnioski złożone przed dniem 01.08.2017 r. (decyduje data stempla) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wzory dokumentów do pobrania

 1.      500+ wniosek (PDF)  

2.      500+ Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)  

 

3.      Zasiłek rodzinny wniosek (PDF)  

4.      Zasiłek rodzinny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)  

5.      Specjalny zasiłek opiekuńczy wniosek (PDF)  

6.      Fundusz alimentacyjny wniosek (PDF)  

  

7.      Fundusz alimentacyjny oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (PDF)